Tyypillinen asiakassuhteen kulku

Personal training -asiakassuhde on aina yksilöllinen ja muotoutuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Mutta vaikka yksityiskohdat - esimerkiksi harjoitusohjelman sisältö, treenit ja ruokavalio-ohjaus - voivat olla hyvinkin erilaisia eri asiakkailla, yksilö- ja parivalmennuksen suuret linjat pysyvät asiakkaillani kuitenkin yleensä samantyyppisinä.

Erilaisia tavoitteita

Valmennuksen yksityiskohdat määräytyvät asiakkaan tavoitteiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan. Erilaisista tavoitteista voit lukea lisää personal training -sivulta.

Valmennuspaketti voi sisältää kaikki tällä sivulla mainitut osat tai valmennuskokonaisuus voi olla vaikkapa ravinto- ja mentaalivalmennusta ilman fyysistä harjoittelua, tai valmennus voi koostua treenitapaamisista PT:n kanssa ilman harjoitusohjelmaa jos asiakas ei tapaamisten ulkopuolella harjoittele itsenäisesti. Paketin sisältö voi myös elää ja muuttua valmennusjakson aikana, eikä valmennuksen alkaessa ei vielä välttämättä tarvitse tietää mitä kaikkea valmennusjakson aikana tullaan tekemään, vaan voidaan aloittaa akuuteimmista tarpeista ja miettiä jatkoa edistymisen ja kunkin hetken tarpeiden mukaisesti.

Ensitapaaminen

Personal training -valmennuspaketin hankkimista suunnittelevalle ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen, eikä sido mihinkään.

Ensitapaaminen on tarkoitettu tutustumiseen ja siihen, että asiakas saa rauhassa keskustellen käsityksen valmentajasta, personal trainingista ja sen mahdollisuuksista. Keskustellaan myös asiakkaan tavoitteista ja toiveista.

Ensitapaamisen jälkeen asiakas päättää, haluaako palkata valmentajan auttamaan kohti tavoitteidensa toteutumista.

Alkukartoitus

Alkukartoituksessa selvitetään asioita, joiden perusteella valmennus räätälöidään henkilökohtaiseksi ja asiakkaalle sopivaksi, tehokkaaksi, turvalliseksi ja tulokselliseksi.

Alkukartoitus tehdään keskustellen ja alkukartoituslomakkeen avulla: selvitetään mm. asiakassuhteen tavoitteet, asiakkaan toiveet, mieltymykset, ajankäyttö ja arjen kulku, terveydentila sekä nykyiset liikunta- ja ruokailutottumukset. Asiakas saa myös täytettäväkseen ruokapäiväkirjan, joka auttaa selventämään nykyistä syömistä ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia.

Viimeistään alkukartoituksen yhteydessä tehdään myös kirjallinen personal training -sopimus.

Kuntotestit ja ryhtianalyysi

Harjoituskauden alussa ja lopussa tehdään testit, joiden avulla selvitetään lähtökuntoa ja lopuksi sitä, kuinka tavoitteisiin ollaan päästy. Testejä voidaan tehdä myös harjoituskauden kuluessa.

Suoritettavat testit riippuvat aina asiakkaasta ja hänen tavoitteistaan. Testeillä voidaan mitata esimerkiksi:

 • kehoa ja kehonkoostumusta (paino, painoindeksi, ympärysmitat, rasvaprosentti rasvapihtimittauksella)
 • verenpainetta
 • kestävyyskuntoa (esim. laktaattitesti, UKK-kävelytesti, cooperin testi)
 • lihaskuntoa (lihasvoima, lihaskestävyys)
 • liikkuvuutta (“notkeus”).

Lisäksi analysoidaan ryhti ja lihastasapaino, jotta nämä asiat voidaan ottaa huomioon harjoitusohjelmassa. Kun joka tapauksessa harjoitellaan, kannattaa harjoitella tavoilla, jotka samalla pienentävät tai poistavat ryhtivirheitä ja lihastasapainon tai liikkuvuuden ongelmia, joista voi pitkään jatkuessaan aiheutua kipuja ja muita ongelmia. Asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena onkin aina terve, mahdollisimman hyväryhtinen ja hyvinvoiva asiakas.

Harjoitusohjelma

Personal trainer tekee asiakkaalle kuntotason, tavoitteiden, lähtötietojen ja testitulosten perusteella harjoitusohjelmat. Ohjelmaan valitaan sellaiset liikuntamuodot, toteutustavat ja liikuntapaikat, jotka palvelevat asiakkaan tavoitteita, ajankäyttöä, mieltymyksiä ja toiveita.

Tyypillisesti harjoittelu on monipuolista ja vaihtelevaa: kovin montaa aivan samanlaista viikkoa ei useimmiten harjoitusohjelmasta löydy. Harjoitusohjelmaa myös päivitetään säännöllisin väliajoin ja tarpeen mukaan, jotta harjoittelu olisi mielekästä ja motivoivaa sekä tulokset nousujohteisia.

Liikuntaohjelman lisäksi asiakas saa usein kirjallisen ohjelman - monesti useampiakin - liikuntaohjelmassa olevien yksittäisten treenien toteuttamiseksi, aina asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti: esimerkiksi kuntosalitreeni, kahvakuulatreeni, jumppapallotreeni, venyttely, kotijumppa, keppijumppa, gymsticktreeni, kuminauhajumppa, jne. Useimmiten nämä omatoimitreenit tehdään ensin ainakin kertaalleen valmentajan ohjauksessa, jotta harjoittelu omatoimisesti on tehokasta ja turvallista.

Ruokavalio

Valmentaja analysoi asiakkaan nykyruokavalion ruokapäiväkirjan ja alkukartoituksessa käytyjen keskustelujen perusteella.

Ruokavalioon tehdään tavoitteiden kannalta tarpeellisia muutoksia ja asiakas saa kirjalliset ruokavalio-ohjeet. Useimmiten ruokavaliomuutoksia toteutetaan pikkuhiljaa ja ohjeita saa koko valmennussuhteen ajan.

Tavoitteiden lisäksi ruokavaliossa huomioidaan asiakkaan arki ja aikataulut, tottumukset ja mieltymykset sekä allergiat ja sairaudet.

Tapaamiset, ohjatut treenit ja mentaalivalmennus

Tapaamiset ovat useimmiten valmentajan ohjaamia harjoituksia, kehon valmennusta tai mielen valmennusta tai molempia sopivasti yhteen sovitettuna. Tapaaminen voi olla myös ruokavaliokeskustelu tai vaikkapa yhteinen käynti asiakkaan lähikaupassa, missä perehdytään konkreettisella ja arkisella tavalla oikeisiin ruokavalintoihin.

Mentaalivalmennus on tärkeä osa valmennusta hyvin monilla asiakkaillani, sillä riitä että tietää mitä pitäisi tai mitä haluaisi tehdä, vaan on myös etsittävä konkreettiset keinot muutosten toteuttamiseksi ja oma ajattelusi voi olla tärkein voimavarasi tai pahin vastuksesi. Mentaalivalmennus voi sisältää esimerkiksi mielikuvaharjoittelua, kirjallisia harjoituksia, keskustelua ja kysymyksiä, motivointia erilaisia mielen harjoituksia hyödyntäen, tekemisen esteiden purkamista, tunne-esteiden purkamista, ajattelumallien muutoksia jne. Mentaalivalmennukseen voi liittyä myös kotitehtäviä, joita tehdään esimerkiksi kirjallisesti tai äänitteitä kuuntelemalla.

Treenitapaamisissa tärkeitä ovat mm.:

 • harjoituksen sopiva teho
 • oikeat, turvalliset ja toimivat suoritustekniikat
 • mahdolliset lajitutustumiset ja uusien lajien oppiminen
 • arkeen ja mieltymyksiin sopivien liikuntamuotojen kokeilu ja omien lajien löytäminen: “tästä tykkään, haluan tehdä jatkossakin”
 • hyvä olo ja liikunnan ilo
 • mahdollisten ongelmakohtien tai kompastuskivien löytäminen ja niiden ratkaisu
 • motivaation löytäminen ja ylläpitäminen, tsemppaaminen.

Treenipaikkoja voivat olla esimerkiksi lenkkipolku, kuntosali, urheilukenttä, hiihtolatu, uimahalli, pyörätie, Pispalan portaat, tai vaikkapa asiakkaan koti.

Osa treeneistä treenataan aivan konkreettisesti yhdessä valmentajan kanssa ja valmentaja tekee usein kaiken sen minkä asiakaskin. Esimerkiksi erilaiset lenkit (hiihto, juoksu, sauvakävely, rullaluistelu jne.) tehdään tyypillisesti yhdessä, toki valmentajan neuvoessa ja tsempatessa samalla. Osassa treeneistä asiakas treenaa ja valmentaja näyttää, neuvoo, ohjaa ja kannustaa - esimerkiksi kuntosalitreeni toteutetaan näin.

Tapaamisten aikana myös keskustellaan harjoitusohjelmasta ja omatoimisten treenien sujumisesta sekä ruokavalioasioista. Asiakas saa aina kysyä neuvoa mieltään askarruttaviin kysymyksiin.

Tapaamisten tärkeää antia on tsemppaus ja kannustus – valmentajan tärkein työ on huolehtia, että asiakas pääsee tavoitteisiinsa ja pystyy myös ylittämään itsensä silloin, kun sitä tarvitaan. Joidenkin asiakkaiden kohdalla on tärkeää tsempata myös siihen, että ihan aina ei tarvitsekaan ylittää itseään, sillä kuntokin kasvaa parhaiten kun elämän eri osa-alueet ovat sopivassa balanssissa, harjoitusteho vaihtelee kevyestä kovaan ja lepoa sekä rentoutumista on riittävästi.

Yhden tapaamisen kesto on noin 60-90 minuuttia. Tapaamiset voivat olla päiväsaikaan tai iltaisin.

Konsultointi puhelimitse ja/tai sähköpostitse

Yhteisten tapaamisten lisäksi asiakas saa koko valmennussuhteen ajan soittaa tai lähettää sähköpostia valmentajalle ja kysyä mistä tahansa harjoitusohjelmaan, ruokavalioon tai harjoituksiin liittyvistä asioista.

Valmentaja on siis asiakkaan käytettävissä täysipainoisesti koko valmennussuhteen ajan.

Etusivu | Personal trainer -palvelut | Hanna Manni | Yhteystiedot